Obec Křižanovice
Křižanovice

Publicita projektů

Instalace FVE FK Křižanovice

 

Akce: Výsadba stromů v k.ú. Křižanovice u Bučovic

byla financována z podpory ze Státního fondu životního protředí České republiky,

prostřednictvím Národního programu Životní prostředí.

Realizace:                    Rok 2022

Získaná dotace:         153 222,22 Kč ze SFŽP ČR

Dodavatelé:                 GoZ Garden s.r.o. Brno

                                       Atregia s.r.o. Brno

Publicita:                      Tabulky u vysazených stromů, celkem 51 kusů

 

 

 

Akce : Územní plán Křižanovice

byla financována z Programu: " Dotace obcím na zpracování územních plánů 2022

Realizace:                                                           rok 2022 a 2023

Způsobilé výdaje:                                               598 950,- Kč

Z toho dotace od Jihomoravského kraje:      200 000,- Kč

Dodavatelé:       Knesl Kynčl Architekti s.r.o., Šumavská 416/15, Brno

Nabytí účinnosti Územního plánu:                 od 14. 3. 2023

 

 

 

jihomoravský kraj - logo

 

 

 

Akce: Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021

 

Projekt: Projektová dokumetace protipovodňových a protierozních opatření v k.ú. Křižanovice

Uznatelné výdaje:                                                              266 200,- Kč

Z toho dotace poskytnuta Jihomoravským krajem:   100 000,- Kč

Realizace:                                                                           rok 2022

 

Dodavatel:                                       Atregia s.r.o. Šebrov

 

jihomoravský kraj - logo

 

 

 

 

Výměna vrat požární zbrojnice

Akce "Výměna vrat požární zbrojnice" byla financována z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů Jihomoravského kraje pro rok 2021.

 • Realizace: 2021
 • Způsobilé výdaje: 79 891,60 Kč
 • Z toho dotace od JmK: 44 000,-  Kč

Dodvatelé: 

 • Kříž - garážová vrata s.r.o. Kovalovice 189, Viničné Šumice
 • Luboš Šedý, Křižanovice 184
 • Marek Vykoukal, Rašovice 266
jihomoravský kraj - logo

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

Akce "Oprava sochy sv.Jana Nepomuckého byla financována z programu Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2021.

 • Realizace: 2021
 • Způsobilé výdaje: 188 800,- Kč
 • Z toho dotace od JMK: 38 000,- Kč

Dodavatel: Mgr. Jaroslav Budík, restaurátor, Květná 2, 68201 Vyškov

jihomoravský kraj - logo


Vybavení zásahové jednotky SDH Křižanovice - zásahové osobní ochranné prostředky

Akce "Vybavení zásahové jednotky SDH Křižanovice - zásahové osobní ochranné prostředky" byla financována z programu Podpora jednotek SDH obcí Jihomoravského kraje na období 2017-2020.

 • Realizace: 2017
 • Způsobilé výdaje akce celkem: 70.772,- Kč
 • z toho dotace z JMK: 47.000,- Kč

Dodavatel: 

 • Požární bezpečnost s.r.o.
 • Perspekta, spol. s r.o.

jihomoravský kraj - logo


Vybavení jednotky SDH Křižanovice, druhá etapa

Akce " Vybavení jednotky SDH Křižanovice, druhá etapa" , byla financována z programu  Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020.

 • Realizace: 2019
 • Způsobilé výdaje akce celkem: 115 824,- Kč
 • z toho dotace: 78 000,- Kč

Dodavatel:                                     

 • Požární bezpečnost s.r.o., Jihlava
 • Vyza Profesional s.r.o., Baška
 • DCom, spol. s r.o., Brno

jihomoravský kraj - logo


Knihovna Křižanovice - oprava podlahy a výměna mobiliáře

Akce  " Knihovna Křižanovice - oprava podlahy a výměna mobiliáře", byla financován a programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019.

 • Realizace: 2019
 • Způsobilé výdaje akce celkem: 72 037,20 Kč
 • z toho dotace: 50 000,- Kč

Dodavatel:                                     

 • IKEA ČR, s.r.o. Praha
 • Michal Gula, Rašovice
 • Malířské a natěračské práce Rostislav Robeš, Bohaté Málkovice

jihomoravský kraj - logo


Knihovna Křižanovice

Akce: Výměna osvětlení a doplnění mobiliáře byla financována z dotačního programu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018.

 • Realizace: 2018
 • Způsobilé výdaje: 59 613,53 Kč
 • z toho dotace: 32 000,- Kč

Dodavatel:                             

 • DRENAP spol. s r.o. Ždánice
 • ELKOV elektro a.s., Brno
 • Václav Eliáš, Slavkov u Brna
 • ELEKTRO - PEGAS, Slavkov u Brna

jihomoravský kraj - logo


Úprava prostranství za sokolovnou

Akce "Úprava prostranství za sokolovnou byla financována z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018.

 • Realizace: 2018
 • Způsobilé výdaje: 152 755,34 Kč 
  • z toho dotace: 125 000,- Kč    
 • Způsobilé výdaje: 513 130,39 Kč 
  • z toho dotace: 125 000,- Kč 

Dodavatel:

 • Kovofit s.r.o., Praha                 
 • Tomáš Koudelka, Bučovice
 • František Kreizl, Slavkov u Brna
 • Miroslav Šroler, Křižanovice
 • Miroslav Ševela, Křižanovice 
 • Ctibor Suchánek, Marefy
 • ELKOV - ELEKTRO, Slavkov u Brna
 • Radislav Mašata, Smečno

jihomoravský kraj - logo

Obec Křižanovice

Křižanovice leží mezi městy Slavkov u Brna a Bučovice, 227 m nad mořem, obcí protéká řeka Litava a vede železniční trať Brno – Veselí n. Mor. Katastr měří asi 470 ha, les obec nemá. Území bylo osídleno už ve starší době kamenné, tj. před 45 – 25 tisíci lety, což dokládají archeologické nálezy. Počet domů a obyvatel se velmi měnil a míval spíše vzestupnou tendenci. Např. v roce 1900 uvedeno 110 domů a 526 lidí, v roce 2000 zaznamenáno 253 čísel a 685 obyvatel. Řádky listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141 udávají výčet jeho majetku, mezi obcemi jsou uvedeny také Křižanovice. Je to první písemný doklad o existenci...