Obec Křižanovice
Křižanovice

Klub důchodců

 • IČ: 22690085
 • Právní forma: spolek
 • Sídlo: Křižanovice 85, 685 01
 • Předsedkyně: Mgr. Marta Kuchtová
 • Účetní: Jana Šimonová
 • Kronika: Jana Boudová
 • Organizace zájezdů: Jana Tirayová

Organizace akcí:

 • Pavel Šujan
 • Ing. Josef Filípek

První ustavující schůze Klubu důchodců proběhla 21. 2. 2007

Na této schůzi byl zvolen výbor ve složení:

 • Eliška Červinková  -  předsedkyně
 • Jana Šimonová -  účetní
 • Helena Čechová - zápisy a vedení Kroniky
 • Jana Tirayová - organizace zájezdů
 • Pavel Šujan - organizace akcí
 • Stanislav Michálek - organizace akcí

Výbor v tomto složení pracuje dodnes. Scházíme se nepravidelně asi 2 – 3 x do roka k přípravě akcí na další období a k jejich zajištění.

V průběhu let a po získaných zkušenostech se náš program rámcově ustálil na akcích, které se osvědčily.

V zimním a předjarním období pořádáme besedy. Za dobu našeho trvání jich bylo celkem 32. Bylo to: Promítání fotografií z dětství, rodičů, rodáci * O domácím násilí * Ochrana spotřebitelů * Ždánický les a Politaví * Habsburkové a České země * Bitvy u Slavkova *

1. světová válka a účast křižanovských občanů v ní * Významné bitvy v Českých dějinách *Lidové zvyky v Křižanovicích * Národní parky USA *  Západní Ukrajina * Besedy o Thajsku, Číně, Tibetu, Vietnam, Kambodža, Bhútán, Austrálie, Japonsko, Skotsko a Edinburg. Další přednášky na téma O bylinkách a jejich využití * Co jíme a vše o potravinách * Parkinsonova choroba * Jak poznat rakovinu * Základy první pomoci a obvazová technika.

Další úspěšné akce jsou zájezdy, kterých jsme zorganizovali celkem 27.

Byly to: Modřice, Ořechov – pomník padlých ve 2. světové válce, návštěva Olympie * Baťův kanál – projížďka a Buchlovice * Zahradnictví – Doubravice n. Svitavou a Pštrosí farma * Vranovce a Židlochovice * Rakousko – Kittenberg * Brodek u Konice * Arboretum – Bystrovany * Kunštát, Rudka u Kunštátu * Pálava a Mušovská jezera * Bošovice- papouščí farma * 2x Rožnov pod Radhoštěm – pekařské dny * Luhačovice,  ZOO Lešná * Lednice, Valtice, Velké Pavlovice * Zlín,  Kroměříž * Mikulov, Znojmo, Hatě * Olomouc, Sv. Kopeček * Zámek Lysice, Vizovice, Buchlovice,  Čejkovice, Milovice * Velehrad, Zlechov, Modrá * Dalešice, Náměšť nad Oslavou * Ždánice, Bukovanský mlýn *Brno – Hrad Veveří, přehrada, Vila Jurkoviče a Tugendhad * 2x Lanžhot Osičkovi.

Mimo to jsme celkem 19x navštívili termální lázně v Maďarsku. Posezení na hřišti s programem i občerstvením proběhlo celkem10x. Vánoční posezení s pohoštěním a přispěním obecního úřadu také 10x.

Naši členové – senioři se účastní i akcí pořádaných jinými organizacemi např. Noční pochod akce obecního úřadu a TJ Sokol. Cyklovýlety SDH, cykloakce Ždánického lesa a Politaví za poznáním našeho regionu atd.

Dále jsme několikrát hromadně nebo v menších skupinách navštívili divadla a koncerty.

Myslíme si, že za těch 15 let jsme uspořádali celou řadu akcí, i když ne všechny se musely všem líbit.

Váš zájem o naše akce je impulsem k vykročení do další desítky naší činnosti.

Poděkování patří všem, kteří se na akcích jakýmkoliv způsobem podíleli, a doufáme, že se i nadále podílet budou.

Obec Křižanovice

Křižanovice leží mezi městy Slavkov u Brna a Bučovice, 227 m nad mořem, obcí protéká řeka Litava a vede železniční trať Brno – Veselí n. Mor. Katastr měří asi 470 ha, les obec nemá. Území bylo osídleno už ve starší době kamenné, tj. před 45 – 25 tisíci lety, což dokládají archeologické nálezy. Počet domů a obyvatel se velmi měnil a míval spíše vzestupnou tendenci. Např. v roce 1900 uvedeno 110 domů a 526 lidí, v roce 2000 zaznamenáno 253 čísel a 685 obyvatel. Řádky listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141 udávají výčet jeho majetku, mezi obcemi jsou uvedeny také Křižanovice. Je to první písemný doklad o existenci...