Obec Křižanovice
Křižanovice

Farnost

Římskokatolická farnost Křižanovice

Bohoslužby

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Neděle:

  • 10:45 sv. růženec
  • 11:00 mše svatá

Úterý:

  • mše svatá pro děti 17:00 – Zimní období
  • 18:00 – Letní období

Kontaktní údaje

Farář: P. Mgr. Tomáš Fránek, BA

  • Mobil: +420 777 210 010
  • E-mail: bucovice@dieceze.cz
  • Stránky farnosti: http://www.farnostbucovice.cz/

 

  • Fara

Mírová 203, 685 01 Bučovice

Obec Křižanovice

Křižanovice leží mezi městy Slavkov u Brna a Bučovice, 227 m nad mořem, obcí protéká řeka Litava a vede železniční trať Brno – Veselí n. Mor. Katastr měří asi 470 ha, les obec nemá. Území bylo osídleno už ve starší době kamenné, tj. před 45 – 25 tisíci lety, což dokládají archeologické nálezy. Počet domů a obyvatel se velmi měnil a míval spíše vzestupnou tendenci. Např. v roce 1900 uvedeno 110 domů a 526 lidí, v roce 2000 zaznamenáno 253 čísel a 685 obyvatel. Řádky listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141 udávají výčet jeho majetku, mezi obcemi jsou uvedeny také Křižanovice. Je to první písemný doklad o existenci...