Obec Křižanovice
Křižanovice

Knihovna

Místní knihovna

Knihovna je umístěna v přízemí obecního úřadu, Křižanovice 85

Vedoucí: Jana Šimonová
Otevírací doba: Středa 13:00 – 18:00

Trocha historie:

K rozvoji osvěty a zejména vzdělávání obyvatel přispěla v minulosti a příspívá dodnes místní lidová knihovna. První pokusy s půjčováním knih spadají už do minulého století, ale s pravidelným půjčováním bylo započato až v roce 1947.

Zprvu byla knihovna umístěna v budově požární zbrojnice, od roku 1948 ve škole, od roku 1954 v bývalém obchodě u Knapilů a od roku 1964 v adaptované místnosti v mateřské škole. Po přestěhování mateřské školy do nové budovy byla knihovna přemístěna do nové budovy obecního úřadu.

Ze začátku vedl obecní knihovnu učitel p. František Rotrekl a pak dlouhou řadu let sestry Popovy a od roku 1960 to byla paní Emílie Červinková s pomocí paní Marie Šujanové. Knihovna byla velmi dobře hodnocena. Od roku 1983 byla knihovnicí paní Vlasta Ambrožová a vykonávala ji i po přestěhování do Křenovic (1989), v roce 2013 jí začaly zdravotní potíže a koncem roku předala vedení knihovny paní Janě Šimonové, která ji vede dosud.

V současné době

má knihovna v průměru 50 čtenářů, 350 výpůjček a navštíví ji ročně 600 obyvatel. Aktuální stav knihovního fondu je asi 2 400 knih. Sortiment je čtvrtletně doplňován tzv. výpůjčkami z Knihovny Karla Dvořáčka z Vyškova. Obecní úřad každoročně přispívá částkou, za kterou se nakoupí nové knihy. Velkou část čtenářů tvoří starší občané. Asi 2 x měsíčně navštěvují knihovnu děti ze základní školy s vedoucí družiny paní Alenou Paťavovou.

Online katalog knih: : https://www.library.sk/arl-vy/cs/index/?&src=vy_us_cat-65

..

Obec Křižanovice

Křižanovice leží mezi městy Slavkov u Brna a Bučovice, 227 m nad mořem, obcí protéká řeka Litava a vede železniční trať Brno – Veselí n. Mor. Katastr měří asi 470 ha, les obec nemá. Území bylo osídleno už ve starší době kamenné, tj. před 45 – 25 tisíci lety, což dokládají archeologické nálezy. Počet domů a obyvatel se velmi měnil a míval spíše vzestupnou tendenci. Např. v roce 1900 uvedeno 110 domů a 526 lidí, v roce 2000 zaznamenáno 253 čísel a 685 obyvatel. Řádky listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141 udávají výčet jeho majetku, mezi obcemi jsou uvedeny také Křižanovice. Je to první písemný doklad o existenci...