Obec Křižanovice
Křižanovice

TJ Sokol

Tělocvičná jednota Sokol Křižanovice

 • 685 01 Křižanovice čp. 141
 • IČO: 029 52 009
 • Právní forma: pobočný spolek
 • Účel spolku: tělovýchovná, sportovní, kulturní a společenská činnost
 • Starosta: Miroslav Ševela
 • Místostarosta: Miroslav Šroler st.
 • Jednatel: Petr Hrdina
 • Hospodářka: Miroslava Ševelová

Členové výboru:

 • Kamila Kalousová,
 • Jana Konečná,
 • Milan Polouček,
 • Aneta Poloučková,
 • Renata Roučková,
 • Jana Zemanová

Kontrolní komise:

 • Vladimíra Poloučková,
 • Michal Honsa,
 • Miloš Zahradník

Člen pověřený pronájmem prostor Sokolovny:

 • Renata Roučková, 724 778 220

Člen pověřený organizací kulturních akcí:

 • Kamila Kalousová, 776 691 694

Více informací o nás, plánované akce, fotografie, naši činnost, atd. naleznete na níže uvedeném odkaze na naše webové stránky: www.tjkrizanovice.cz

sokolovna

Obec Křižanovice

Křižanovice leží mezi městy Slavkov u Brna a Bučovice, 227 m nad mořem, obcí protéká řeka Litava a vede železniční trať Brno – Veselí n. Mor. Katastr měří asi 470 ha, les obec nemá. Území bylo osídleno už ve starší době kamenné, tj. před 45 – 25 tisíci lety, což dokládají archeologické nálezy. Počet domů a obyvatel se velmi měnil a míval spíše vzestupnou tendenci. Např. v roce 1900 uvedeno 110 domů a 526 lidí, v roce 2000 zaznamenáno 253 čísel a 685 obyvatel. Řádky listiny olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141 udávají výčet jeho majetku, mezi obcemi jsou uvedeny také Křižanovice. Je to první písemný doklad o existenci...